Van Công Nghiệp là một phụ kiện quan trọng để kiểm soát dòng chảy của môi chất trên đường ống công nghiệp.
Van công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: ngành nước, sản xuất thực phẩm,…
Van công nghiệp được sử dụng để kiểm soát, điều chỉnh hoặc ngắt các dòng chất lỏng, khí, hoặc hỗn hợp chất lỏng-khí trong các quy trình công nghiệp.