Phụ kiện Ren INOX là các phụ kiện INOX có hình dạng ren, được sử dụng để nối, kết nối các đoạn ống nước bằng cách vặn ren. Công dụng của phụ kiện Ren INOX giống như phụ kiện INOX, tạo ra các liên kết, kết nối chắc chắn, bền vững trong hệ thống nước.

Phụ kiện ren inox bao gồm ren và cút, với ren là thành phần chính và cút được sử dụng để kết nối các ống ren với nhau.