Sawavico chuyên cung cấp các phần linh kiện cho máy hàn ống, chúng tôi cung cấp các linh kiện rồi của bộ phận máy hàn cơ 4 kẹp, máy hàn thủy lực, máy hàn vít me

Những sản phẩm có bán lẻ bao gồm: đĩa bào, đĩa nhiệt, bộ điều khiển thủy lực, khung máy, giỏ đĩa…