Phụ kiện Ren nối ống là các phụ kiện có hình dạng ren và được sử dụng để nối, kết nối các đoạn ống nước bằng cách vặn ren. Công dụng của phụ kiện Ren nối ống là tạo ra các liên kết, kết nối chắc chắn, kín đáo giữa các đoạn ống nước trong hệ thống nước.

Phụ kiện ren nối ống được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước, hệ thống cấp nước nóng, và các ứng dụng khác trong ngành công nghiệp nước.