Cút gang là loại phụ kiện dùng để kết nối các đoạn đường ống cong lại với nhau. Cút gang thường có độ cong 45 độ hoặc 90 độ. Thường sử dụng ở các hệ thống cần chuyển hướng dòng chảy theo một hướng khác theo yêu cầu kỹ thuật. Đối với loại phụ kiện này sẽ giúp cho các hệ thống thiết kế có vị trí khó, không gian chật hẹp mà không thể dùng các ống thẳng dễ dàng lắp đặt được.

Cút gang được chế tạo từ chất liệu gang cầu, gang dẻo, thiết kế kết nối với đường ống bằng mặt bích, có nhiều kiểu kết nối như: Cút gang BB, EE hoặc FF…