Các phụ kiện rãnh/ nối rãnh/ nối cùm/ nối coupling được sử dụng để kết nối đường ống với mục đính điều khiển dòng chảy, chia nhánh đường ống theo các kích cỡ hoặc hướng khác nhau.
Phụ kiện nối rãnh bao gồm ren và đồng ren, với ren là thành phần chính và đồng ren được sử dụng để kết nối các ống nối rãnh với nhau.