Sawavico cung cấp thiết bị và vật tư nghành nước. Chuyên phụ kiện cho đường ống HDPE, phụ kiện cút hàn, cút nối ren đầy đủ chủng loại.