Sawavico nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm Van công nghiệp, phụ kiện đường ống thương hiệu AUT từ Malaysia.