Sawwavico cung cấp sản phẩm Van mang thương hiệu FARG của ITALYA, Ứng dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy.